การซ่อมหรือปะยาง เป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับรถของท่าน ดังนั้นทุกครั้งที่ยางเกิดความเสียหายจะต้องดำเนินการภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น แนะนำให้ใช้วิธีการซ่อมยางแบบ PRP (Tyre repair plugs) หรือ การซ่อมยางแบบดอกเห็ด สำหรับการซ่อมยางชนิดไม่ใช้ยางใน และควรซ่อมตามขั้นตอนที่แนะนำโดยผู้ผลิต PRP วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีและปลอดภัยที่สุดในการซ่อมยาง


สำหรับวัสดุที่แนะนำคือ PRP6 ใช้สำหรับการซ่อมบริเวณหน้ายางที่ขนาดแผลบาดตำไม่เกิน 6 มม. ซ่อมได้ทุกสัญลักษณ์ความเร็ว รอยบาดตำจะต้องได้รับการปรับเตรียมผิวโดยใช้ Reamer ที่มีขนาดเหมาะสมตามขนาด PRP ที่ใช้ ในการซ่อมยางนั้น สิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติและตรวจเช็คคือ

 • จำเป็นต้องถอดยางออกจากล้อ เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบสภาพความเสียหายที่แท้จริง และสามารถระบุวิธีการซ่อมได้อย่างถูกต้อง
 • ตรวจเช็คลักษณะยางและบาดแผล ซึ่งยางที่มีลักษณะต่อไปนี้ ไม่สามารถซ่อมหรือปะยางได้ ต้องเปลี่ยนออกเท่านั้น
  1. มีแผลบาดตำที่แก้มยาง
  2. สามารถมองเห็นลวดขอบยาง หรือขอบยางบิดเบี้ยว
  3. มีการแยกตัวของเนื้อยาง หรือเส้นใยอื่นๆ
  4. มีรอยยับของเนื้อยาง หรือเส้นใยอื่นๆ
  5. เกิดความเสียหายจากสารไฮโดรคาร์บอน หรือสารกัดกร่อนอื่นๆ
  6. ที่ร่องรอยการเสียดสี หรือรอยด่าง ของเนื้อยางส่วนที่กักเก็บลม จากการวิ่งบดขณะลมอ่อน
 • เพื่อความปลอดภัย แนะนำให้ท่านมีการซ่อมได้มากที่สุด 2 ตำแหน่งต่อยาง 1 เส้น ยกเว้ยยางชนิด Run-Flat ที่ยอมให้ซ่อมได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ตำแหน่งของการซ่อมต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 90 องศา นอกจากนี้ห้ามซ่อมถ้าแผลก่อนหน้าเป็นการซ่อมที่ไม่ได้เป็นไปตามคำแนะนำ กรณีที่ยางชนิดไม่ใช่ยางในเสียหาย ผู้ใช้ไม่สามารถใส่ยางในเพื่อแก้ไขปัญหาแทนการซ่อมที่ถูกวิธีได้

การบริการ ราคา(บาท)
แบบใยไหม(แผลละ) 100
แบบสตีมเย็น(แผลละ) 200 - 300
แบบดอกเห็ก(แผนละ) 250 - 500