บริการตั้งศูนย์ล้อ โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้คุณวางใจได้ว่าท่านและรถยนต์ของท่านจะเดินทางด้วยความปลอดภัย การตั้งศูนย์ล้อ คือการปรับระบบบังคับเลี้ยว ระบบช่วงล่างล้อ และยางให้ทำงานสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องตามสเป็ค หรือมาตรฐานเดิมของรถยนต์


สาเหตุหลักที่ทำให้ศูนย์ล้อผิดเพี้ยน หรือคลาดเคลื่อนนั้นเกิดจาก

  • การเคลื่อนตัวของชิ้นส่วน ของระบบช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว ซึ่งมีชิ้นส่วนและข้อต่อต่างๆ มากมาย เช่น คอยส์สปริง บุช ลูกยางต่างๆ เป็นต้น มีการเคลื่อนตัวตลอดเวลาที่รถวิ่ง และรวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านั้นเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน
  • เมื่อชิ้นส่วนอะไหล่บางชนิดเสื่อมสภาพ ดังนั้นความสูงของตัวรถกับพื้นถนน และการกระจายน้ำหนักลงบนล้อรถ ก็ที่มีผลต่อการที่ศูนย์ล้อผิดเพี้ยน เพราะความสูงและการกระจายน้ำหนักของรถก็ผิดไปจากมาตราฐานเดิม อันจะส่งผลให้ศูนย์ล้อผิดพลาดไปจากสเป็ค

เมื่อศูนย์ล้อไม่ถูกต้องตามสเป็ค ล้อรถกับตัวถัง หรือล้อข้างซ้ายกับล้อข้างขวาก็จะไม่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นผลให้รถวิ่งไม่ตรง หรือพวงมาลัยดึงไปข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้ยางสึกผิดปกติ ดังนั้นการตั้งศูนย์ล้อถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมั่นตรวจเช็ค และดูแล เพื่อรักษารถยนต์ของท่านให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในการขับขี่ ระยะเวลาที่แนะนำในการเข้ารับบริการตั้งศูนย์ล้อนั้นควรตรวจเช็คทุก 6 เดือน หรือทุก 10,000 กม.


การบริการ ราคา(บาท)
ตั้งศูนย์ 2 ล้อหน้า 350 - 400
ตั้งศูนย์ 4 ล้อ 500 - 600