เนื่องจากโมเลกุลไนโตรเจนมีขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลออกซิเจน ดังนั้นยางรถยนต์ที่เติมไนโตรเจนจึงอยู่คงตัวได้นานกว่า จึงทำให้ลดความถี่ในการเติมลมยางได้ การเติมลมยางด้วยไนโตรเจนบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่นิยมกันในอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย์และการแข่งรถ ซึ่งที่ไทร์พลัสก็มีบริการนี้ให้ด้วย สอบถามค่าบริการได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนมาใช้หรือเติมลมยางไนโตรเจน


การบริการ ราคา(บาท)
N2 (Nitrogen Inflation) 50 ต่อเส้น