บริการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยทาง บ้านสวนชลบุรี แนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องภายใต้ระยะทางของการขับขี่ตามคู่มือประจำรถกำหนด โดยทาง บ้านสวนชลบุรี ได้ใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับรถของท่าน


การบริการ ราคา(บาท)
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง 300