เพราะเราต้องอาศัยอยู่ในรถยนต์เป็นประจำ วันละหลายชั่วโมง แอร์รถยนต์เป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่ทำให้อากาศเย็นสบายแก่ผู้โดยสารแต่ก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพอีกทั้งเป็นที่สะสมของกลิ่นเหม็นอับเราควรรักษาแอร์รถให้สะอาด เพื่อสุขภาพของเรา และครอบครัวเพราะเราต้องอาศัยอยู่ในรถยนต์เป็นประจำ วันละหลายชั่วโมงแอร์รถยนต์เป็น อุปกรณ์สำคัญ ที่ทำให้อากาศเย็นสบายแก่ผู้โดยสารแต่ก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหลายชนิดที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งเป็นที่สะสมของกลิ่นเหม็นอับเราควรรักษาแอร์รถให้สะอาด เพื่อสุขภาพของเราและครอบครัว


การบริการ ราคา(บาท)
รถญี่ปุ่น 1,800
รถยุโรป 2,000